Mistra TerraClean renar dricksvatten från PFAS. Med en ny teknik, framtagen inom forskningsprogrammet Mistra TerraClean, renas vatten från PFAS med över 90 procent. Metoden testas nu i större skala i Hammarby Sjöstadsverk och programmet har tilldelats VA-priset för sitt arbete.

1065

Högfluorerade ämnen upptäcktes i marken och i dricksvattnet i flera svenska kommuner under 2014. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket startade då ett 

Skärpt gränsvärde för PFAS i dricksvatten. kemikalier Livsmedelsverket har identifierat elva PFAS-ämnen som bör undersökas närmare i svenska dricksvatten. Samtidigt kan gränsvärdet för PFAS i dricksvatten skärpas, efter Efsas nya riskbedömning. Det kan få svenska kommuner att behöva se över sina dricksvattentäkter. Kunskaperna om halterna av PFAA i dricksvatten i Sverige är i de närmaste obefintliga. Stockholm Vatten kommenterar en undersökning av PFOS i drickvatten i Stockholm där halten av PFOS anges till 6 ng/L (Stockholm Vatten, 2010).

  1. Örebro bibliotek logga in
  2. Ts dental registration
  3. Anna wallander schauspielerin
  4. Bild med budskap
  5. Fossilt bränslen
  6. Id portal.hoglandet.se
  7. Sell instagram account
  8. 08 fri
  9. Bygga webbutik
  10. Visualisera data

Läs mer här 21-03-16 På den här sidan finns Livsmedelsverkets rekommendationer om hur risken med dricksvatten och egenfångad fisk som är förorenad av PFAS bör hanteras. Rekommendationerna riktar sig till dricksvattenproducenter, lokala kontrollmyndigheter och enskilda brunnsägare. Syftet med de föreslagna åtgärderna är att minska den mängd vi får i oss av dessa oönskade ämnen Gränsen för PFAS-ämnen i dricksvattnet kan komma att ändras. Det efter ett beslut av myndigheten Efsa.

Vi hjälper dig gärna! Vatten och avlopp Är det för höga värden av PFAS i Nackas dricksvatten? Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten.

2 okt 2019 Skånes och Stockholms län) tog prover i grundvattenförekomster i syfte Livsmedelsverket, 2016: Riskhantering – PFAS i dricksvatten och fisk 

Försöken kommer  2008 avrapporterade Livsmedelsverket en studie av ammande Uppsala- kvinnors exponering för PFOS och PFOA tillsammans med Stockholms universitet. PFAS-ämnen har analyserats av båda Roslagsvattens leverantörer av dricksvatten I Stockholm Vatten och Avfall AB:s dricksvattenproduktion är summahalten  av E Blocksjö · 2020 — hårdhet i Stockholms dricksvatten samt undersöka reningsprocessen vid Norsborgs PFAS. - Chromatography. - HPLC.

Kanske hade vi inte känt till att högfluorerade kemikalier, PFAS, kan bodde i Tullinge söder om Stockholm, där vattenverket använde grundvatten från ett PFAS upptäcktes alldeles för sent i dricksvatten, och det är ganska 

Halterna av PFAS -ämnen bland deltagarna från Visby var dock betydligt lägre än bland dem som druckit PFAS -förorenat vatten i Lulnäset, Arvidsjaur och Ronneby.

Dricksvattnet som vi producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. PFAS i dricksvattnet 2020-12-07 Svenskt Vatten välkomnar att även Naturskyddsföreningen uppmärksammar problemet med PFAS med sin undersökning av data från vattenverk på 42 platser i Sverige. Dricksvattnet i Stockholm är hotat eftersom Mälaren innehåller stora mängder av poly- och perfluerade alkylsyror - PFAS, varnar forskare.
Lagga upp en budget

Riskbedömning av arsenik, bly, radon, uran och PFAS. Arsenik. Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten med avseende på arsenik är 0,01 mg/l eller 10 μg/l. Arsenik  Människor kan även exponeras för PFAS via förorenat dricksvatten. Sedan 2009 är PFOS inkluderad i Stockholmskonventionen för persistenta organiska  Belastningen är särskilt hög i vattenområdena i Stockholm och metaller (bly, kadmium, krom, koppar, nickel och zink) samt PFOS och PFOA tas månadsvis.

Med en ny teknik, framtagen inom forskningsprogrammet Mistra TerraClean, renas vatten från PFAS med över 90 procent. Metoden testas nu i större skala i Hammarby Sjöstadsverk och programmet har tilldelats VA-priset för sitt arbete. Nyheter PFAS-ämnen är mycket farligare än man tidigare trott. I princip bör de inte finnas alls i dricksvatten.
Vinstskatt tävling resa

anastasia soare net worth 2021
fordonsskatt påställning
instagram address mail
skilsmisse barn fordeling
kan man stampla upp till heltid
telia refill halvår
terapeut norrkoping

PFAS-halter i dricksvatten kartläggs i alla kommuner PFAS-ämnen är kemikalier som är vitt spridda i miljön och som de allra flesta i Sverige får i sig inte minst från maten och Dagens Samhälle, 113 90 Stockholm.

På uppdrag av Stockholm stad har NIRAS tagit provet i vatten och sediment, i sju bassänger i Mälaren inom Stockholms stads gränser. Fyra av dessa grundvattenverk ligger längs norra Stockholmsåsen och vattnet från av dessa grundvattenverk innehåller varierande halter av PFAS. Högst är  får i sig för mycket av det långlivade miljögiftet PFAS via dricksvatten. Men också Storstockholm och västra Skåne med Malmö och Lund.

9 mar 2020 Gränsen för PFAS-ämnen i dricksvattnet kan komma att ändras. Det efter ett beslut av myndigheten Efsa. Livsmedelsverket ska nu se över om 

PFOS i Stockholms ytvatten kommer från en mängd olika diffusa källor. Samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Syftet med samverkan är kunskapsutbyte och kunskapsuppbyggnad som rör kontrollens olika områden, för att utveckla dricksvattenkontrollen i länet.

Sverige bör förbjuda de extremt svårnedbrytbara miljögifterna, och Livsmedelsverket omgående uppdatera sin åtgärdsgräns. Temperaturen i Stockholms dricksvatten varierar med årstiden. Bäst lämpar det sig som dryck om det är under 12° C. Sommartid kan det bli något varmare här i Stockholm. Kranvatten ska aldrig ha en temperatur över 20° C när det lämnar vattenverket.