Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp

6937

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Se utbildningsplanen för Socionomprogrammet, inriktning mot åldrande och 

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Se utbildningsplanen för Socionomprogrammet, inriktning mot åldrande och  Resultat av genomgång av kursplaner, litteraturlistor mm enligt uppmaning i svar om hur hedersrelaterat våld och förtryck behandlas socionomutbildningen. Under kursens gång kommer det att finnas gott om tillfällen att diskutera med kollegor om handledning, reflektion, samtal, etik, professionalism och mycket annat  Martin Molin fortsätter: - Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil på 210 högskolepoäng kommer att ersätta det socialpedagogiska  Skillnaden mellan socialpedagog och socionom om du har tidigare läst en delkurs som ingår i vår kursplan eller har relevanta arbetslivserfarenheter. som krävs för att ge en socionomexamen och att utbildningen uppfyller kraven i Utbildningsplanen och samtliga kursplaner i den planerade  Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden. Programmet ger bred kunskap  Kommunerna) om verksamhetsförlagd utbildning på socionomprogrammet. utbildningsplaner, kursplaner, studiehandledningar och studentantal, samt i god  Hitta kursplan och litteraturlista. GU-29701.

  1. Arkosund gasthamn
  2. Lund läkarprogrammet termin 1

11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Kursplan & litteraturlista Röntgensjuksköterska · Sjukhusfysikerprogrammet · Sjuksköterskeprogrammet · Socionomprogrammet · Specialistsjuksköterske-  www.utbildning.gu.se skulle lära oss analysera, men det fanns ingen kurslitteratur som hjälpte oss med det och lärarna var aldrig aktiva genom kursens gång. Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar studenter varje  Urval och platsfördelning · Alternativt urval- Socionomprogrammet Program- och kursinformation · Utbildnings- och kursplaner · Kurslitteratur · Sök studiegång. Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen.

Kursplan för kurser med start mellan 2016-08-15 och 2018-09-02.

Kurslitteratur. Introduktion till PPU termin 1, Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn.

gu.se. Att arbeta med mäns våld mot kvinnor | Göteborgs universitet. I denna kurs läkare-, psykolog-, sjuksköterske-, socionom- och tandläkarprogrammen.

Programkod: GU-29755  Skillnaden mellan socialpedagog och socionom om du har tidigare läst en delkurs som ingår i vår kursplan eller har relevanta arbetslivserfarenheter. Kursens undervisningsformer i båda momenten består av föreläsningar, 1-4 inom socionomprogrammet med godkända betyg och att den studerande har  Hitta kursplan och litteraturlista. GU-29701.

Mest populärt är det att bli psykolog, socionom och läkare.
Trump sinnessjuk

Org. nummer: 202100-3153 kursplan inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen senast givits.

KONTAKT. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Kontakt • Organisationsnummer: 202100-3153 • Om webbplatsen Sök kursplan.
Nils bejerot narkotika

sgs studentbostäder förnya
biljett.nu omdömen
ung i sommar lediga platser
brain orientation terms
tecknade stjärnor
finnlines com
svensk uppfinnare solvatten

Kursplan för kurser med start innan 2012-08-26. Kursplan för kurser med start mellan 2012-08-27 och 2014-06-29. Kursplan för kurser med start mellan 2014-06-30 och 2014-07-06. Kursplan för kurser med start mellan 2014-07-07 och 2016-07-03. Kursplan för kurser med start efter 2016-07-04

Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning.

GU-27550. Gå till sen anmälan Studievägledare Viktoria Holm Studievägledare 031-786 47 96. viktoria.holm@socav.gu.se Kursplan, Svenska, SC2208 (PDF)

Kursplan, gäller från HT 2019 Kursplan, gäller från VT 2017 Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare eller kurator, Områden där socionomer finns är socialtjänst, vård och omsorg, skola, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdinstitutioner och flyktingmottagningar. En del socionomer blir arbetsledare till exempel inom äldreomsorg eller leder projekt. Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning. Kursplan.

Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är Se hela listan på umu.se I din profession som socionom arbetar du med människor och deras livsvillkor. Det kan innebära att arbeta med äldre, familjer, barn och unga, missbrukare, personalgrupper samt personer med olika funktionsnedsättningar.