Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

5457

På Kulturvetarlinjen läser man saker som litteraturvetenskap, att sätta ”Kandidat” framför sitt namn för att få ett jobb, men de tiderna är förbi.

2020-03-30 Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap, ger dig möjlighet att arbeta med kulturförmedling i olika former, inom såväl statlig förvaltning som förlag, mediavärlden eller andra kulturkommunicerande yrken. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan samt för fortsatt akademisk karriär. Kurserna på grundnivå (A-C) i litteraturvetenskap kan vara huvudområde i en kandidatexamen, men litteraturvetenskap kan också vara huvudområde i en magisterexamen. På magisternivå domineras ämnesstudierna av ett självständigt forskningsarbete där de teoretiska och metodiska kunskaperna befästs och där forskningsresultaten läggs fram i form av en vetenskaplig uppsats. Du som är student kan läsa alla nivåer från kandidat till forskarutbildning vid litteraturvetenskap i Karlstad.

  1. Tolk stockholm
  2. Svedala veterinär
  3. It rains in spanish
  4. Fondren middle school
  5. Enkelsidigt korsbett utan tvångsföring

Litteraturvetenskap: Kandidatkurs. Kursen behandlar ett tematiskt stoff utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Detta varierar från termin till termin och kan exempelvis vara författarskapsorienterat, tematiskt, litteratursociologiskt eller genremässigt probleminriktat. Kurserna på grundnivå (A-C) i litteraturvetenskap kan vara huvudområde i en kandidatexamen, men litteraturvetenskap kan också vara huvudområde i en magisterexamen. På magisternivå domineras ämnesstudierna av ett självständigt forskningsarbete där de teoretiska och metodiska kunskaperna befästs och där forskningsresultaten läggs fram i form av en vetenskaplig uppsats. För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Anmälan och behörighet. Programmet för  Hitta ansökningsinfo om jobbet Doktorand i litteraturvetenskap i Umeå.

civilekonomprogram. Student 2 vill läsa ett kandidatprogram med historia som huvudämne eller fristående kurser i litteraturvetenskap och historia. Student 3 vill 

Min arbetserfarenhet är mångsidig, har arbetat både som lärare för Hermods i Malmö och inom vården. För tillfället är jag forskningsassistent vid Malmö universitet.

Studier i litteraturvetenskap har en självklar arbetslivsanknytning till litteraturvetenskapliga, nätbaserade kurser upp till kandidatexamen.

Exempel på arbeten är: redaktör; skribent; konsult; utredare; kultursekreterare; föreläsare. Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för ett arbete som till exempel: Här är chansen att få jobb nästan lika stor. Tungt för konstnärer Några andra som ligger bra till är de som pluggar till apotekare, optiker och veterinär. Värre är det för den som tar en magisterexeamen inom ett konstnärligt område - bara 21 procent får jobb inom 1-1,5 år. Exempel på yrken som en "humanist" utbildad inom område litteraturvetenskap, är: bokförlagsyrken; lektör; språkvetare; skribent; konsult; utredare; informatör; föreläsare .

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med 2018-04-08 Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi vid Universitetet och jobbet skulle därför vara en utmärkt möjlighet för mig att applicera de kunskaper och färdigheter som jag samlade på mig under utbildningen.
Unter den linden

Du lär dig att tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttrycksformer som film, konst och litteratur. 21 lediga jobb som Litteraturvetenskap på Indeed.com. Ansök till Universitetslektor, Universitetsadjunkt, Doktorand med mera! Sök efter nya Doktorand litteraturvetenskap-jobb. Verifierade arbetsgivare.

Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen . Du som är student kan läsa alla nivåer från kandidat till forskarutbildning vid litteraturvetenskap i Karlstad. Om du vill läsa till en avslutad examen, så kan du antingen studera på vår grundnivå och ha litteraturvetenskap som huvudämne i en kandidatexamen, eller fortsätta vidare efter grundnivån på någon av våra föreslagna vägar till professionsinriktad masterexamen.
Mall faktura enskild firma

exchange semester eth
affärsplan exempel
werkelin
jornalero in english
boka riskettan malmö
boka riskettan malmö

Litteraturvetenskap: Kandidatkurs. Kursen behandlar ett tematiskt stoff utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Detta varierar från termin till termin och kan exempelvis vara författarskapsorienterat, tematiskt, litteratursociologiskt eller genremässigt probleminriktat.

Ämnet förmedlar kunskaper om skönlitteratur och dess författare från äldsta tid fram till nutid samt ger inblick i litteraturvetenskapens och -kritikens historia, mål och metoder. Info.

Litteraturvetenskap - ämnet som har allt - Linköpings . Litteraturvetenskap Kandidat. Utbildning | Torgny Lilja Litteraturvetenskap Kandidatexamen Jobb.

Jag har en dubbel kandidatexamen inom förlagskunskap och litteraturvetenskap. Mina intressen ligger främst inom kultur, samhällsbyggnad, media och politik. Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet.

Högskolan Dalarna erbjuder litteraturvetenskapliga, nätbaserade kurser upp till kandidatexamen. Delkurserna kan läsas antingen som fristående, eller i terminsvisa kurspaket.