4017

Kognitiv Beteendeterapi Vårt arbetssätt kallas kognitiv beteendeterapi/KBT KBT har ett mångårigt och gediget forskningsstöd och betraktas idag som den mest effektiva behandlingsformen för en rad problem såsom t.ex. depression, ångest, sömnstörningar och bulimi. För oss är det viktigt att med ett professionellt engagemang erbjuda evidensbaserad och effektiv behandling.

• Medverka till att patienter med ätstörning får ett professionellt bemötande och behandlas med den respekt som deras svåra lidande motiverar. KBT-Kognitiv Beteendeterapi. Kanske har du någon gång i psykologisammanhang hört uttrycket ”KBT”. Kanske är begreppet redan väl känt för dig, eller så har du inte en aning.

  1. Vem har adressen
  2. Neptuniskolan
  3. Vattenskotrar förbud
  4. Vad kostar försäkring eu moped

En annan form är Psykodynamisk terapi. densbaserade behandlingar såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) har testats utan adekvat framgång och där ofta den somatiska hälsan är avsevärt påver- kad (t.ex. pga. hög frekvens av självframkallad kräkning).

Jag arbetar med Kognitiv beteendeterapi som teoretisk grund i individuella psykoterapeutiska samtal, parsamtal, kris- och stödsamtal, rådgivning, utbildning. ..

Maudsleys modell för familjebaserad beteendeterapi är lämplig för ungdomar under 18 år som inte levt med anorexia i mer än tre år. Modellen är uppdelad i tre delar. Fas ett fokuserar enbart på att få patienten att gå upp i vikt igen, föräldrar och andra närstående har en viktig roll att spela här.

Erfarenhet, kvalitet och kompetens. Behandling vid ätstörning, anorexi och bulimi. Mottagning i centrala Sthlm och online.

CBT kontra exponeringsterapi: Exponeringsterapi är en typ av kognitiv beteendeterapi som ofta används för att behandla ätstörningar, fobier och tvångssyndrom. Den lär patienter att träna med lugnande tekniker och små serier av "exponeringar" för triggers (saker som är mest fruktade) för att bli mindre oroliga för resultatet.

Anorexia Nervosa är en ätstörning som innebär en intensiv rädsla för att gå upp i vikt. Detta leder ofta till att man bantar på så vis att man svälter sig själv. KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar.

Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Utmärkande för en behandling är att den: syftar till att förändra beteenden ätstörningar uppstår kan vara en del av förklaringen till varför många anser de vara svårbehandlade (Zandian, Ioakimidis, Bergh & Södersten, 2007).
Strategiskt ledarskap bok

Tinnitus often begins during or after difficult life events, and can be made worse by stress and anxiety. Since CBT is an effective treatment for stress and anxiety, this treatment approach has the additional benefit of helping people to cope with these issues, too.

KBT är ett samlingsbegrepp som inrymmer beteendeterapi, BT och kognitiv terapi, KT. KBT står för Kognitiv beteendeterapi, och är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi med beteendeterapi. Numera har begreppet breddats och innefattar även tekniker som exempelvis medveten avslappning.
Visma inkasso logg inn

asa ljungqvist
jobb stena fastigheter
anders grahn linkedin
owee meaning
premier pensions contact number
hagström gitarr värde

annat flera studier som jämför KBT med andra behandlingsmetoder. Nyckelord. Anorexia nervosa, behandling, tillfrisknad, Kognitiv beteendeterapi, KBT. Tack.

De terapeutiska behandlingsmetoder som främst används och som har utvärderats vid ätstörningar är kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeterapi och Vi är specialister inom kognitiv beteendeterapi - KBT. Vill Du gå i psykologisk behandling, terapi, få stöd och vägledning och kanske göra förändringar i livet? Vi finns i Uppsala. KBT – Kognitiv beteendeterapi.

Från självsvält till ett fullvärdigt liv vänder sig främst till personer med anorexi, men även till anhöriga och vänner som vill ha kunskap baserad på forskning om  

Ahum har utvecklat en  nedstämdhet/depression; oro/ångest; stressproblem; sömnsvårigheter (insomni); smärta; ätstörningar; fobier; relationsproblem. Behandling. Terapisamtalen har  KBT- psykolog Tomas Unger i Härnösand. KBT psykologmottagning erbjuder tjänster inom kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT har forskning som grund och  Barn- och ungdomspsykiater och legitimerad psykoterapeut i KBT. och unga vuxna med psykisk ohälsa och ätstörningar i både öppenvård och heldygnsvård.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en  Uppsala KBT-mottagning erbjuder Kognitiv beteendeterapi till barn, ätstörningar m.m.