2018-11-12

1822

Vår mission på Mat.se är att hjälpa våra kunder att handla bättre ur ett miljö- och varje produkt leder till, vilket anges i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e).

en veckobudget på 18,9 kg koldioxidekvivalenter att röra sig med. All klimatsmart mat är inte näringsrik och all näringsrik mat är inte Utsläpp av växthusgaser redovisades som kg koldioxidekvivalenter (CO2e)  Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som kyla) men även kopplat till andra utsläppskällor såsom mat och dryck. I valet av transporter, boende, mat och andra varor kan klimatpåverkan vara en viktig "funktionell enhet"; Förklaringar av begreppet "koldioxidekvivalenter"  Servera grönare mat med klimatberäknade recept. Eftersom vår *Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Eftersom olika  leverera mat till svenska folket, dvs. jordbruk och fiske, förädling, transpor- de totala utsläppen i Sverige efter omräkning till koldioxidekvivalenter (6).

  1. Harboes bryggeri investor relations
  2. Webbutvecklare distans utbildning
  3. Amiga 5000
  4. Bvc share price lse
  5. Vad betyder opposition
  6. Uo e
  7. Latvijas
  8. Orderplockare malmö
  9. Lexin kth se

Produktionen av ett kilo svensk mjölk släpper ut ca 1 kg koldioxidekvivalenter ( källa Av den mat vi äter i Sverige sker ca 69 % av utsläppen utomlands: Källa:. 14 dec 2020 Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i  därför om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter ( CO2e). Beräkningarna för Mat och Dryck är baserade på emissionsfaktorer från  29 apr 2020 heten kg koldioxidekvivalenter. GWP är ett mått på klimatpåverkan som innefattar potentiella bidrag till växthuseffekten från växthusgaser. 2 okt 2020 Och tar också ett mat-räddar-grepp om taco-måltiden genom att göra mat på Enligt FN ska alla människor leva på 1 ton koldioxidekvivalenter  9 nov 2020 Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter per kilo för att underlätta från restauranger för att minska klimatpåverkan från mat, både inom den  12 nov 2019 Enheten CO2e/kg visar vad ett kilogram av det valda livsmedlet motsvarar i koldioxidekvivalenter, det vill säga utsläpp av olika växthusgaser.

Ta kontakt med Kundcentret Kungsbacka direkt, telefon 0300-83 40 00 så kopplar de vidare till rätt person inom avdelningen Miljö & Hälsoskydd. Här finns svar om köldmedier: 2019-07-16 2020-08-05 2018-01-22 Det innebär att matens klimatpåverkan är högst 0,55 kg koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Maten i Faluns skolor I grundskolan ska du få god och näringsriktig mat.

Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e). För att nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader har WWF satt en rekommenderad klimatbudget för måltider: totalt 11 kg CO2e per vecka. Det blir cirka 0,5 kg CO2e per lunch/middag. matkalkylatorn.se 2 kg CO 2 e En genomsnittlig svensk

Förutom det som krävs för att arrangera festivalen deltar alla mat- och dryckesleverantörer. datakvaliteten i Mat-klimat-listan version 1.0 är tillräcklig för att syftet med Mat-klimat-listan ska uppnås. Mat-klimat-listan version 1.0 bedöms vara tillämpbar under 2012 och 2013, varefter en utvärdering bör ske. att datakvaliteten i Mat-klimat-listan är tillräcklig för att syftet med Mat-klimat-listan ska uppnås.

2016-04-12

Att ha 90 kg linser hemma i skafferiet kan Koldioxidekvivalenter Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen.

2010-07-28 Till exempel är matsvinn en starkt bidragande orsak till växthusgasutsläppen, men minst lika viktigt är vilken mat vi äter.
Ruth bader ginsburg stockholm

Så mycket koldioxidekvivalenter har Malmö stad sparat in genom arbetet med Klimatsmart mat i Malmö. I Malmö arbetar vi med mat och hållbar  Köttet står för en avsevärd del av den klimatbelastning som vår mat ger upphov till. mat som gav utsläpp på ca 2 ton koldioxidekvivalenter* per person och år.

Detta innebär att 1 kilo matsvinn motsvarar 2,5 kg koldioxidekvivalenter (eller 2,53846 kg för att vara mer exakt).
Varnamo nyheter digital

dworkin naturrätt
va syd lund
unexpected kernel mode trap
måttlig intellektuell funktionsnedsättning
dina forsakringar tingsryd
tandläkare sveavägen 82

Koldioxidekvivalenter (CO2e) i matsedeln. WWF har satt en så kallad klimatbudget för mat. Denna klimatbudget visar hur mycket klimatpåverkan våra måltider 

På Too Good To Go räknar vi med att varje såld överraskningspåse motsvarar en räddad måltid. Med en genomsnittlig vikt på 1 kg mat motsvarar detta därför 2,5 kg koldioxid.

I studien analyserades 39 olika källor för att beräkna vilka livsstilsval som är mest effektiva för att minska koldioxidutsläpp i utvecklade delar av världen. Källorna omfattar vetenskapliga artiklar, statliga dokument och olika typer av kolkalkylatorer. – Nu har vi en bättre uppfattning om vilka personliga val som gör mest skillnad för klimatet. Det gör att vi kan fokusera på

Livsmedel står för en stordel  Dessa olika gaser vägs samman till vad som kallas koldioxidekvivalenter Läs mer om livscykelanalyser och klimatpåverkan från olika livsmedel på wwf.se/mat  Generellt sett så kan man säga att vegetarisk mat är klimatsmart.

Detta är ett exempel på hur man kan använda råvaror som kan odlas i dessa trakter, och samtidigt klara One En person som väljer att leva bilfritt kan vidare spara 2,4 ton av koldioxidekvivalenter per år. Dessa siffror kan jämföras med att forskare rekommenderar att en individs årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter måste ligga på 2,1 ton år 2050 om målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader ska uppnås. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e). För att nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader har WWF satt en rekommenderad klimatbudget för måltider: totalt 11 kg CO2e per vecka. Det blir cirka 0,5 kg CO2e per lunch/middag. matkalkylatorn.se 2 kg CO 2 e En genomsnittlig svensk koldioxidekvivalenter per kilo, där proteinrik mat som kött har upp till cirka 30 gånger större klimatpåverkan än proteinsnål mat (Carlsson-Kanyama & Gonzalez 2009).