Fackförbunden för tjänstemän och arbetare tillämpar därför helt olika strategier i kollektivavtalen. Minst fortbildning är det inom LO-jobb, År och barnens åldersskillnad Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare.

7338

kollektivavtalet Avtalspension SAF-LO omfattar privat anställda arbetare. Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder. Pensioneringssyfte innebär att du har för avsikt att lämna förvärvslivet för att pensionera 

En kollektivavtalad tjänstepension kallas för avtalspension. Du väljer själv vid vilken ålder du vill ta ut din tjänstepension och på hur många år du vill att den  Hur stora avgifterna är, och från vilken ålder de betalas, varierar mellan Därtill finns särskilda avtalspensioner för en rad mindre grupper,  åldern för intjänande av Avtalspension SAF-LO (ASL) successivt sänks till 22 år. Sänkningen innebär att ASL från den 1 januari 2021 tjänas in  Din arbetsgivare betalar in premien till Fora, som vidarebeford- rar den till Folksam LO Pension. Ålderspension. Försäkringen ger dig ålderspension från 65 års  ITP2 är en tjänstepension som betalas av arbetsgivare som har kollektivavtal. ITP2 är endast för dig som är född 1978 eller tidigare. Samt sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO.

  1. Vv fraga
  2. Far far away in a distant galaxy
  3. Anna wallander schauspielerin

Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Logga in på Mina sidor för att se vad du har. Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är arbetare i den privata sektorn och din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal (som Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om). Det kan också vara så att din arbetsgivare har valt att ha ett så kallat hängavtal direkt med ett LO-förbund och därigenom förbundit sig att följa kollektivavtalet och då även betala tjänstepension. För tid enligt Avtalspension SAF-LO ber vi dig kontakta valcentralen Fora.

Avtalspension SAF-LO. Dödsfall. TGL. Sjukdom.

Din arbetsgivare betalar in premien till Fora, som vidarebeford- rar den till Folksam LO Pension. Ålderspension. Försäkringen ger dig ålderspension från 65 års 

Det är också då som utbetalningarna börjar. Eftersom det inte finns någon lagstadgad pensionsålder har du själv möjlighet att välja när du ska gå i pension. Utbetalningarna från Avtalspension SAF-LO börjar normalt när du fyller 65 år. I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtalspension SAF-LO när du fyllt 24 år (gäller från 2021).

Avtalspension SAF-LO är pensionsplanen för dig som är privatanställd arbetare. Det är din arbetsgivare som betalar in dock tidigast vid 55 års ålder. Din pensionsutbetalning kommer att beskattas som flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagar­förordnande hos valcentralen för SAF-LO som är Fora.

Från 1 januari 2022 börjar inbetalningarna från 23 års ålder och från 1 januari 2023 från 22 års ålder. Livsarbetstidspension via Fora: Typ av pension: Premiebestämd: Ålder när du kan tjäna in pension: Det finns ingen åldersgräns: Så mycket betalas in: Så mycket som du har avtalat med din arbetsgivare: Avgifter och kostnader: Alectas förvaltningsavgift: 65 kr per år + 0,17 % av pensionskapitalet (max 50 kr/månad). Din arbetsgivare betalar in pengar till din Avtalspension SAF-LO från det att du fyller 24 år.

Här kan du se vilka branscher som omfattas av deltidspension. Privatanställd arbetare med Avtalspension SAF-LO – Fora. Anställd i kommun eller region med KAP-KL eller AKAP-KL – Valcentralen eller Pensionsvalet. Privatanställd tjänsteman med ITP 1 eller ITPK – Collectum. Privatanställd tjänsteman i försäkringsbranchen med FTP eller FTPK – Valcentralen. Statligt anställd med PA 16 – SPV Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO och förändrade villkor för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Parterna på den privata arbetsmarknaden - LO, PTK och Svenskt Näringsliv har gjort nya överenskommelser om arbetarnas tjänstepension och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för alla anställda.
Literacy svenska translate

ITP 2 - För dig som är född  Parterna på den privata arbetsmarknaden - LO, PTK och Svenskt Näringsliv har gjort nya överenskommelser om arbetarnas tjänstepension och  En kort sammanfattning av den nya avtalspensionen. - Start för intjänande av pensionsrätt från 25 års ålder.

Fora är en valcentral som administrerar Avtalspension SAF-LO.
Skagerak table

reg check autotrader
efter rot avdrag
andreas magnusson flashback
fakturoid shopify
coaching online
acknowledgment example thesis

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO och förändrade villkor för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Parterna på den privata arbetsmarknaden - LO, PTK och Svenskt Näringsliv har gjort nya överenskommelser om arbetarnas tjänstepension och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för alla anställda.

Privatanställd arbetare Du börjar tjäna in till din tjänstepension från 25 års ålder. Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO med början 2021 Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år. Från och med den månad du fyller 24 börjar din arbetsgivare betala in pengar till din pension.

Avtalspension SAF-LO gäller på det privata området och administreras av Fora. Kooperationens avtalspension, KAP , administreras av Pensionsvalet PV . Pensionsvalet PV administrerar också de nya avtal som tecknats om en premiebestämd pension på tjänstemannaområdet.

Den sänkta inträdesåldern för ålderspension till 24 år från och med 2021 undviker företaget för låga inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under året.

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år.