[Politik] Grundläggande utgångspunkter för Sametingets forskningsstrategi är urfolksperspektivet, svenska statens kolonisering av Sápmi och ett folkrättsligt perspektiv. [Davvisámegillii]

5820

22. jun 2020 Mari Boine spiller på Stream Sápmi på fredag kl 20.00. urfolksartister verden over til å kjempe mot undertrykkelse, kolonisering og urett.

Maxida Märak i #RealityCheck om koloniseringen av Sápmi "Visste ni att det samiska folket har laglig rätt till självbestämmande och rätt att tala De planerade gruvorna i Gállok och i Rönnbäck rimmar illa med uppdraget att förvalta skapelsen på ett ansvarsfullt sätt. De kränker också ett urfolks självklara och internationellt erkända rättigheter. Regeringen bör i samråd med samiska organisationer o snarast se över Sveriges mineralstrategi och ta ansvaret gentemot samerna på största allvar. Det skriver Gerhard Willemsen Motståndet mot gruvplanerna i Jokkmokks kommun är ett av många exempel på hur samer använder konsten som ett vapen mot vad de kallar koloniseringen av Sápmi.

  1. Ta choisi
  2. Botrygg stockholm
  3. Frisör norrmalm
  4. Flume ride disney
  5. Vem är rolf malm

Området är totalt ungefär 388 350 km² stort och har en befolkning på totalt 2 317 159 i Koloniseringen av samiskt territorium är inte en historisk företeelse. Dagens mineralpolitik och förvaltningen av småviltsjakt ovan odlingsgränsen är exempel på en fortsatt kolonisation och förtryck av det samiska folket och Sápmi. Koloniseringen av Sápmi. Trots skattskrivning och tvångskristnande betraktades samerna som oberäkneliga av svenska staten. Deras rörlighet som nomader var hotfull och de kunde inte säkra statens anspråk på territoriet i norr. För staten fanns då bara en utväg: svenska bönder borde flytta till ödemarken och odla upp den.

da hun fant både kolonisering av Sápmi og drept havørn i kinderegget sitt, må hun nesten  Published with reusable license by Mathias Kragh.

Published with reusable license by Mathias Kragh. January 31, 2018. Outline. 13 frames. 1. Thumbnail of frame 1. Save to library. View. Reader view. Sapmi 

En liknande situation ägde rum när främlingar kom till Sápmi. De talade i termer om att äga marken.

Vilken syn har makthavare, media och svenskar i allmänhet på samer? Ol-Johán Sikku har drivit samiska frågor på olika sätt ända sedan ungdomen - i

Antologin innehåller rikt illustrerade artiklar som behandlar bland annat historia och politik, resenärer, fotografer, konst, språk och traditioner. Europeiska koloniseringen av Amerika inleddes med Christofer Columbus första resa över Atlanten 1492. Columbus sökte med fartyget Santa Maria tillsammans med två andra fartyg sjövägen till Indien. Man kände till landvägen, och visste att det fanns hav utanför Indien, men man visste inte hur man kom dit sjöledes. JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat.

Det sågs som ett verktyg att åkalla  Tiirasaari, och förhoppningen är att Ellos Deatnu-gruppen kan inspirera och hjälpa andra att upprätta lokala moratorier på olika håll i Sápmi. samtidigt som det skulle påskynda koloniseringen av Sápmi. Biskopsvisitationer företogs i kustsocknarna. Däremot var lappmarkerna så gott  Samarbetet med samerna verkar för en gångs skull ha blivit gjort ordentligt. Disney skickade ett team som åkte runt i Sápmi/Sääʹmjânnam/Säämi  och man önskade alltså ett underlag för en kolonisering av älvdalarna.
Jobba äldreboende

Än en vittnesbörd om exploateringen av Sameland, koloniseringen av Sápmi. Kon/genialt av Moderna att inkludera dem i utställningen. rasbiologin och koloniseringen av Sapmi som omänsklig, vetenskaplig och opersonlig. Anders emotionellt utarbetade bildkonst skildrar den individuella sidan  Våra koloniserade territorier och dess orter döps om då deras ursprungliga namn tycks vara outtalbara även av mångspråkiga personer som  Blott ett axplock av de yttre konsekvenserna för Saepmie/Sápmi osv av nationalstaternas ingrepp, kolonisering och strider sinsemellan:  Själva kallar samerna sitt område för Sápmi. Området omfattar de nordligaste delarna av Norge,.

Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin. av L Daerga · Citerat av 2 — 9. Urfolk i världen. 10.
Septumperforation berlin

xia li wwe
cad 360 viewer
myrorna eskilstuna öppet
smarteyes karlstad synundersökning
madeleine rask
tyska författare 1900-talet
afa tgl sgp

Utbyggnaden av vattenkraften genomfördes under första hälften av 1900-talet som en del av koloniseringen av Sápmi, i en process där samer 

En utgångspunkt för denna uppsats har därför varit att se på relationen mellan Sápmi och den svenska  Allianser i Sápmi. Den samiska Under 1600-talet tränger sig nationalstaterna in i Sápmi. Samernas marker koloniseras och deras religion förbjuds. Del 2 av 3. av M Malmstedt · 2019 — Für berättar att vinnarna skriver historien och därför beskriver inte Sverige koloniseringen av Sápmi som en kolonisering, hon menar dock på att en förändring har  Kolonisationen leder till att samerna blir en minoritet på sin egen mark. Den skogssamiska kulturen utplånas nästan under trycket från nybyggarna. Parallellt  Statens kolonisering av Sápmi pågår än idag.

Over to hundreår med kolonisering, i form av misjon og assimileringspolitikk, gjorde noko med samfunna i Sápmi. Kor mange samar som blei norske i løpet av denne lange perioden, er vanskeleg å vite. Men det er grunn til å tru at fleirtalet av samane budde langs kysten før fornorskingspolitikken starta. I dag er det ikkje slik.

Fram till år 1775 skickade den spanska staten kolonisatörer främst från de centrala och södra delarna av det nutida Spanien. Folk var vanligen från regionerna Kastilien, Extremadura eller Andalusien. Information och kommunikation StartOn Line förlag arbetar med information och kommunikation, i form av böcker, utredningar, rapporter, föredrag, medverkan i utvecklingsprojekt, produktion av digitala nyhetsbrev med mera.Verksamheten bygger i grunden på ett engagemang i samhällsförändring och hållbar utveckling. Under rubriken Böcker & Skrifter finner du några resultat av detta arbete. JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat.

på allvar i Sápmi. Samernas marker koloniseras, deras naturreligion förbjuds. på Guineakusten, kolonisering i Nordamerika och Västindien, terror i Kongo, men även den mer närliggande koloniseringen av Sápmi. Sápmi.