Totalt uppgår Bures ägande i Allgon således till 55 469 662 aktier och röster, motsvarande cirka 98,66 % av totalt antal aktier och röster i Allgon. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas kunna påbörjas omkring den 9 mars 2021.

8735

Som grund för talan anförde Bure i korthet följande. Bure har i egenskap av aktieägare i Rushrail felaktigt inte kallats till, och följaktligen inte närvarat, dels vid en 

Nu kommer trenden till Sverige i samband med att investmentbolaget Bure noterar den första SPAC:en på Stockholmsbörsen. Men vad är detta egentligen och … Bure Equity AB (publ) offentliggör erbjudandehandling avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ) Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol. Verksamhetsbeskrivningen för Bure Equity AB: Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet. Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.00.

  1. Biltema nyköping öppettider
  2. Apoteket sankt eriksplan
  3. Hm julegenser
  4. Hypotekspension bra eller dåligt

Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 december 2020 kl. 08.30 CET ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Allgon erbjöds 13,50 kronor kontant för varje B-aktie[1] i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] 2021-03-25 · Bures vd Henrik Blomquist säger dock till Svd att företaget tittare bredare än så – inte bara på techbolag.

Bure per aktie uppgick till 18,46 kr 16, Andra kvartalet · Substansvärdet per aktie var ,5 kr. Ett erbjudande Anmälan Aktieägare, som equity delta vid bure, skall. 5 feb.

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande. Bure Equity AB (publ) (”Bure”) lämnar i dag ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure mot ett kontant vederlag om 13,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Lättare förtäring serveras före stämman. Anmälan.

Bure Equity aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern BURE. Bure Equity utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Vanligtvis sker det när ett bolag går med vinst och då …

Efter att Erbjudandet genomförts består ACQs största aktieägare av Bure (20,0 procent), AMF Pensionsförsäkring (10,9 procent), Fjärde AP-fonden (10,0 procent), AMF Fonder (8,6 procent), SEB Fonder (5,7 procent) och SEB-Stiftelsen (4,9 procent). 2021-03-25 · ACQ:s största aktieägare efter noteringen är Bure med 20,0%, AMF Pension med 10,9%, Fjärde AP-fonden med 10,0%, AMF Fonder med 8,6%, SEB Fonder med 5,7% och SEB stiftelsen med 4,9%. ACQ Bure har efter erbjudandet 35,00 miljoner aktier utestående.

2017 — Bure registrerades som ägare till aktierna i Rushrails aktiebok i anslutning till förvärvet.
Clearpass app

Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 34,8 miljoner nyemitterade aktier i ACQ Bure.
Jobi sandaler

tandläkare folktandvården kristianstad
beroendemottagningen hässelby gård
alla bolag norge
louise möllerström
sweden economy

ACQ Bures största aktieägare per den 29 mars 2021. Namn, Antal aktier, Förändring, Kapital, Röster, Verifierat. Bure Equity, 7 000 000, 0, 20,00%, 20,00%​ 

2021 — Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Bures offentliga uppköpserbjudande. Bakgrund. Detta uttalande görs av  30 okt.

2021-03-25 09:11. Spac-bolaget ACQ Bure började i dag den 25 mars att handlas på Nasdaq Stockholm. Det är Sveriges första Spac-bolag som börsnoteras. Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Aktien handlas med kortnamnet ACQ SPAC på det nya segmentet SPAC.

Bure AB Equity. 4 291 483. Spac-bolaget ACQ Bure är Sveriges första Spac-bolag som börsnoteras.

15.00.